ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 2021-2022

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα ωράρια των τμημάτων ανηλίκων και ενηλίκων του κολυμβητηρίου του συλλόγου μας:

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00-17:40, 18:40-19:20, 19:30-20:10

ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ:16:20-17:00, 17:00-17:40, 17:50-18:30, 18:40-19:20, 19:30-20:10

Λήψη Προγράμματος

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ​17:00-17:40, 17:50-18:30, 18:40 - 19:20 ​​​

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ: 16:20-17:00, 17:00-17:40, 17:50 - 18:30, 18:40 - 19:20, 19:30 - 20:10 

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ​19:30-20:10 ​​​

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ: 19:30 - 20:10 

ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 16:30-17:30

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ: 19:00-20:20

ΤΜΗΜΑ Προ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ με ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 18:00-19:20

ΤΜΗΜΑ Δ

ΔΕΥΤΕΡΑ με ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 18:00-20:20

ΤΜΗΜΑ Γ/Β/ΟΠΕΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ με ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 16:00-18:40

AQUA AEROBIC: 

  •  ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (GROUP 1): 20:20 -21:10

  •  ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (GROUP 2): 21:20 -22:10

  •  ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (GROUP 3): 20:20 - 21:10

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 

  • ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ (GROUP 1): 20:20 -21:10

  • ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ (GROUP 2): 20:20 -21:10

  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ( GROUP 1 & 2): 20:20 -21:10

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: 

  • ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 21:20 - 22:30