ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2021-2022

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα ωράρια των τμημάτων ενηλίκων του συλλόγου μας ( εκτός από του κολυμβητήριου) ανά άθλημα:

ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-11:30, ΣΑΒΒΑΤΟ 09:30 - 11:30​​​

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-21:00, ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ: 17:00-21:00

ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-11:00​​​

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00-21:00

ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-09:00, ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 09:30-10:30 (ΠΥΡΚΑΛ)

ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:30-18:30 (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ), 19:00-20:00 (ΘΑΛΕΙΑ)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 19:00-20:00

ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 10:00-11:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00-20:00 (ΧΑΡΑΥΓΗ),

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 19:00-20:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 20:00-21:00

ΠΡΩΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ 09:00-10:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 19:00-20:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00-21:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00-19:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 2021-2022

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα ωράρια των τμημάτων ανηλίκων του συλλόγου μας ( εκτός από του κολυμβητήριου) ανά άθλημα:

ΤΜΗΜΑ (2012-2013): ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 15:50-16:40, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:40 - 17:30​​​

ΤΜΗΜΑ (2009-2011): ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 16:40 - 17:30, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:50-16:40

ΤΜΗΜΑ (2014-2015): ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 16:00-17:00

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 14:45-16:30, ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00 - 13:00​​​

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 16:30-17:30, ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00 - 11:00​​​

ΜΕΣΑΙΟ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 17:30-18:15, ΣΑΒΒΑΤΟ 09:15 - 10:00​​​

ΜΙΚΡΕΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 18:15-19:00

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 15:30-16:30, ΣΑΒΒΑΤΟ 12:15 - 13:30​​​

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 16:30-17:15​​​

ΜΕΣΑΙΟ: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 17:15-18:00​​​

ΜΙΚΡΕΣ: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 18:00-18:45

ΧΑΡΑΥΓΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00-19:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 17:00-19:00

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 20:00-21:30, ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00 - 18:00

ΑΜΕΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00-16:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ: 16:00 -17:00

ΣΑΒΒΑΤΟ (Προετοιμασία): 14:00 - 15:00

ΚΥΡΙΑΚΗ (Προετοιμασία): 11:00 - 12:00 

ΤΡΙΤΗ: 16:15 -17:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00 - 18:00 (ΜΙΚΡΕΣ), 18:00 - 19:00 (ΜΕΓΑΛΕΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:30 - 12:15

ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ: 16:00 -17:00, 17:00 - 18:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00 - 19:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00 - 10:00 

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ: 18:00 - 19:00 (ΧΑΡΑΥΓΗ)